Mein Haustier – projekt NJ v 8. ročníku

Žáci 8. ročníku zúročili své znalosti německého jazyka v malém projektu na téma Mein Haustier neboli Moje domácí zvíře. Používali pravidelná, nepravidelná i některá způsobová slovesa v přítomném čase a uplatnili také skloňování podstatných jmen a zájmen, respektive 1. a 4. pád. Krátký text doplnili ilustracemi, a pak jsme hotové projekty vyvěsili na chodbě školy v našem „německém koutku“.