Reklamy, 5.A

V hodině slohu jsme se seznámili s obecnými základy reklamy. Vzápětí jsme se stali malými podnikateli a tvořili jsme reklamu na různé produkty – např. na zubní pastu BĚLINKU, zdravou svačinku CEREÁLKU, nekonečnou žvýkačku, jedlou plastelínu a šampon RŮSTOVLAS.

Reklama nás provází na každém kroku. Objevuje se v časopisech, v novinách, v televizi, na internetu. Má pevné místo v našem životě, proto pro nás nebyla její tvorba tak obtížná.

Kreativita dětí mě mile překvapila. Někteří žáci využili počítačové zpracování tématu. Počítačová grafika jim umožnila dosáhnout téměř profesionálního výsledku.

Nečekaná pro nás byla prezentace reklamy v podání jednoho z chlapců. Měl ke své práci i stylové oblečení a vzorky svého výrobku pro každého z nás.

Na písemné zpracování jsme navázali přípravou televizní reklamy ve skupinách. Není lehké účelně navzájem spolupracovat. Obtížné bylo se postavit před kameru a publikum, ale některé týmy to zvládly skvěle.

Návrhy reklam byly pestré, práce děti bavila. Zda by vás některá z písemných reklam zaujala ke koupi nabízených výrobků, posuďte sami.

                                                                                                     Mgr. Jarmila Loudová