Výtvarná rozcvička aneb Tvary a linie v 8. ročníku

Výuku výtvarné výchovy v 8. ročníku jsme zahájili malou výtvarnou rozcvičkou – identifikovali jsme základní plošné tvary (čtverec, kruh, trojúhelník) a jejich plochu vyplnili různě modifikovanými liniemi. Následně pak ze stejnorodých tvarů vytvářeli žáci společnou koláž.