Vařím, vaříš, vaříme… aneb příprava pokrmů v 7. B

Žáci sedmých ročníků si mohou každý rok vybrat 1 volitelný předmět. V letošním roce bylo mnoho zájemců o „vaření“, proto byly otevřeny dvě „přípravy pokrmů“.
Ze 7. B byl dostatek zájemců, a tak vytvořili jednu ze skupin. Jeden týden se připravujeme teoreticky a druhý vždy vaříme. Začínáme s jednoduchými recepty a přípravami. Žáci jsou rozděleni do skupin, ve kterých se musí domluvit, co kdo koupí a donese…
Tentokrát jsme připravovali těstovinový salát. Na výsledek a nadšení se můžete podívat na přiložených fotografiích.

Mgr. Lenka Málková

Foto: Mgr. Lenka Málková