Draci a Gryfoni aneb Fantastické bytosti II. ve výtvarce v 7. ročníku

S fantastickými bytostmi jsme pokračovali v podobě tématu bájných zvířat, jako byli draci a gryfoni ve středověku. Všímali jsme si jejich vyobrazení na středověkých reliéfech např. na hlavicích románských sloupů, četli jsme si úryvky z legend spojených s draky, jako byl třeba drak z Trutnova nebo i drak brněnský, legenda o sv. Jiří a drakovi nebo legendy, které pronikly do pohádek, např. o princi Bajajovi (přečetli jsme si krátkou ukázku z pohádky Boženy Němcové a shlédli úryvek z filmové pohádky). Dozvěděli jsme se, že draci mohli být jedno-, ale i vícehlaví, měli křídla a vypadali trochu jako pravěcí ještěři.
Na základě toho všeho pak žáci vyobrazili „svého“ draka technikou malby temperami a trochu se přitom seznámili i s teorií působení barev (teplé, studené) a jejich kontrastů.