V zoo aneb Fantastické bytosti I. ve výtvarce v 7. ročníku

Ve výtvarné výchově v 7. ročníku jsme zpracovávali téma fantastických či bájných bytostí, a sice s ohledem na probíranou kapitolu z dějin umění věnovanou středověku. Z této doby pocházejí různé záznamy o bytostech či zvířatech (např. takzvané bestiáře), která pravděpodobně nikdy neexistovala, ale lidé zprávám o jejich výskytu tehdy věřili a často jim přisuzovali nadpřirozené schopnosti.
V hodinách výtvarky jsme začali od zvířat, která jsou pro nás sice exotická, ale můžeme je znát ze zoologických zahrad, a zahráli jsme si na zaměstnance zoo, kteří pomíchali obrázky různých živočichů. Vznikly tak mapy zoo, kdy k popleteným vyobrazením žáci přpojili i „popletené“ popisky. To vše pak ve skupinkách propojili s mapou, a nakonec celé zoo přidali i zvláštní pojmenování.