Od Pragovky ke Škodovce – VV v 8. ročníku

Sté výročí založení republiky jsme si připmněli také ve výtvarné výchově v 8. ročníku – po tématu Klobouky následovalo téma trochu techničtějšího rázu: 100 let v životě republiky jsme dokumentovali na vývoji známých českých automobilových značek, od nejstarších jako byly Praga, Laurin a Klement, Zbrojovka, Jawa, Tatra, až po jednu z nejznámějších značek i v dnešní době – Škoda. Některé značky zanikly, některé splynuly s jinými, někteří výrobci v průběhu doby od aut přešli k jiným motoristickým či strojírenským produktům.
To vše žáci promítli do plakátu na počest českého automobilového průmyslu, jehož součástí bylo logo sprejované přes šablonu vyřezávanou z papíru, fotografie auta a jeho zvětšená kresba tužkou.
V další fázi tohoto výtvarného projektu dostali žáci konstrukční úlohu, a sice navrhnout a vyrobit hračku pro děti – skládačku auta z papíru.
Vše jsme nakonec zahrnuli do společné výstavy výtvarných prací na téma 100. výročí založení republiky.