Důležité okamžiky ze života republiky ve výtvarce 9. ročníku

Národní barvy, důležité letopočty a zkratky názvů jednoho státu – to byl námět plakátu ke 100. výročí založení naší republiky, který měl připomenout, jak se republika proměňovala v průběhu jednoho století, co ji potkalo a jak se to na ní podepsalo (územní změny, zřízení i vedení, body zvratu v jejím vývoji). U některých letopočtů docházelo i k zajímavým diskusím a výměnám názorů v hodinách výtvarné výchovy v 9. ročníku.
Plakáty se pak staly nejenom součástí výzdoby chodeb a tříd ve škole, ale i malé výstavy uspořádané u příležitosti Projektového dne v prostorách druhého poschodí naší školy.