Májové kaligramy ve výtvarce v 8. ročníku

Byl pozdní večer, první máj, večerní máj, byl lásky čas…. Notoricky známé první verše Máchova Máje nejsou tak „romantické“, jak se může zdát, nedočteme-li báseň do konce. Ve výtvarné výchově v 8. ročníku jsme sice také nedočetli celou báseň do konce, ale převyprávěli jsme si její obsah, přečetli si různé úryvky, shlédli část filmu F.A.Brabce Máj a pak se žáci pokusili ztvárnit různé části díla formou kaligramu, neboli poezie psané do formy obrazce, ilustrujícího obsah.