IMG_0777

Variace na kubismus ve výtvarné výchově v 9. ročníku

Tak jako kubisté vycházeli při své tvorbě z podoby a konstrukce krystalů, tak i žáci 9. ročníku se nechali inspirovat tvary a barvami různých krystalů, které si mohli reálně prohlédnout v hodině výtvarné výchovy. Žáci byli také formou jednoduché prezentace seznámeni s možnostmi uplatnění podoby krystalu nejen v kubistické architektuře počátku 20. století, ale i v moderním umění. Sami si pak zkusili zachytit barvy i tvary vybraných kamenů-krystalů formou akvarelu na zmačkaný papír a formou koláže z tvarů rozstříhané papírové „vločky“.
Linie a barvy pak zvětšovali na velký výkres technikou malby a vytvářeli tak jakési návrhy kubizujících dezénů na koberce, látky či povrchy nábytku.