IMG_0826

Stropy katedrál ve výtvarce v 7. C

Na základě kapitoly o umění věnované gotice zabývali se žáci 7. C architektonickými prvky středověkých kostelů a katedrál. Jakoby s hlavou zakloněnou „dívali“ se do stropu a pozorovali konstrukci žebroví, křížových kleneb a hlavice sloupů zachycených na fotografiích. Složité konstrukce se snažili zachytit jednoduchou lineární kresbou, podle níž pak vytvářeli – konstruovali „strop“ z útržků či ústřižků barevných papírů v podobě různých vzorů, které v konstrukci nacházeli.