Jarní zrcadlo, 4.B

Každý se rád podívá do zrcadla. Pokud máme na tváři úsměv,vypadáme svěže a mladistvěji.

Ve výtvarné výchově jsme si namalovali fantazijní jarní zrcadlo. Jeho rám byl ozdoben jarními barvami. Zářil natolik, že na zrcadlo usedl motýl.

Teplé barvy rozzářily úsměv na našich tvářích, navodily nám téměř letní atmosféru. Za okny zrovna svítilo slunce. Hřejivé paprsky nás při malbě naplňovaly energií.

Mgr. Jarmila Loudová