Erby měst, 4.B

 V učivu vlastivědy jsme se seznámili s rozličnými erby. Erby měly panovnické rody, města. Setkáváme se s nimi na hradech a zámcích. Charakteristické jsou pro ně dědičnost a stálost. Věda, která se zabývá podrobně jejich studiem, se nazývá heraldika. Heraldika také popisuje způsob utváření, význam a užití znaků.

Ve čtení jsme četli pověsti, které pocházejí z rozličných míst naší země. Většinou se nevzdalujeme příliš daleko od svého domova. Okolí Ivančic je bohaté na obce s významnou historií. Každá obec má zcela odlišný znak. Některé jsou detailněji propracované, jiné jsou velmi jednoduché. Ukrývají v sobě skrytý význam. Který erb se vám bude líbit nejvíce? Posuďte sami.

Mgr. Jarmila Loudová

ERBY 013 ERBY 014 ERBY 015 ERBY 016 ERBY 017 ERBY 018 ERBY 019 ERBY 020 ERBY 021 ERBY 022 ERBY 023 ERBY 024 ERBY 025 ERBY 026 ERBY 028 ERBY 029