IMG_0183

ABCD neboli písmo ve výtvarce v 9. ročníku

S žáky 9.ročníku jsme ve výtvarce objevovli tajemství konstruování a skládání písmen. Výchozím prvkem byla dřevěná stavebnice – kostky, kvádry a válce, jejichž obkreslováním a opakováním, posunováním a otáčením konstruovali žáci vlastní abecedu. Kostky potom použili k sestavování krátkých vzkazů, kterými ožvovali různá více či méně skrytá zákoutí v prostorách školy. Další vzkazy či jednoslovná sdělení tvořili z věcí, které našli ve svých kapsách nebo ve školním batohu, a nakonec použili k tvorbě krátkého vzkazu vlastní těla.