DSC_0915

Slova, slova, slova… ve výtvarce v 9.roč.

Sdělují, informují, slouží, hromadí se, zahlcují, baví, ubližují, těší – to všechno slova dokážou. K tomu všemu je my, lidé, používáme. Jsou všude: na ulici, doma, ve škole, jsou tištěná, mluvená i virtuální. A proto jsme jim také věnovali spoustu času ve výtvarce – hledali jsme různé formy pro písmena i slova, oživovali jsme je, vytvářeli sdělení. Písmena i slova jsme psali, kreslili, skládali, lepili, malovali, znakovali, žáci tvořili krátká jednoslovná sdělení pomocí vlastního těla, instalovali písmena a slova jako krátká sdělení složená z kusů oblečení, přetvářeli staré knihy na nové objekty.
Některé práce z této série byly zaslány do každoročně pořádané výtvarné soutěže u příležitosti Týdne výtvarné kultury v Brně. Letos sice nezískaly žádné ocenění, ale některé se dostaly do širšího výběru a byly vystaveny v barokním sále Místodržitelského paláce v Brně (prostory Moravské galerie).