Novinky ve výuce – tvorba „slovních mraků“, 4. A

Neustále inovuji. Je třeba děti k učení motivovat, podpořit jejich kreativitu. Možnosti, jež jsou nyní ve světě k dispozici, lze zařadit do hodin i v našich školách. Průběžně  využívám s dětmi mnoho různých programů. Střídáním aktivit se mi lépe daří podnítit zájem žáků o probírané učivo. Žáci  jsou vnímaví a rychle se všem novotám přizpůsobují.

Svědčí o tom obrázky vybraných slovních mraků, které vytvořili v závěru roku.  Jsou skvělým důkazem, jak lze získané vědomosti žáků propojit s dovednostmi užívání moderních technologií.

Vzdělání jde ruku v ruce s hrou, čímž je skvěle naplňován odkaz „UČITELE NÁRODŮ“ Jana Amose Komenského „ ŠKOLA HROU“.

                                                                                  Mgr. Jarmila Loudová