Houslový klíč 5.A

Taková menší  výzva- „Sestav originální houslový klíč“.

Celý týden jsme přemýšleli, jak a z čeho takový klíč utvořit.

Nápadů byla spousta, ale co když bude mít kamarád stejný?

Podařilo se, všechny jsou originální.                             žáci 5.A