Skládankové učení – přírodověda trochu jinak, 4.A

V přírodovědě jsme aplikovali jednu z kooperativních metod, kdy se děti učily navzájem. Tématem naší hodiny byl živočich, se kterým se pravidelně všichni setkávají – žížala obecná. Žáci byli nejprve rozděleni do expertních skupin. Každá z nich studovala v určeném časovém limitu jen část textu k danému tématu. Poté se jednotliví žáci přesunuli zpět do svých domovských skupin a předávali si navzájem získané poznatky.

Tato metoda výuky umožnila dětem pochopit význam zaměření se na podstatné informace, nutnost číst s porozuměním textu. Společně získané informace zvládli všichni propojit. Prohloubili svou odpovědnost za učení druhých a společný výsledek skupiny – týmu.

Následně si paní učitelka ověřila osvojené znalosti v rámci třídy formou otázek. Byla příjemně překvapená, jak se skupinkám dětí dařilo.

V závěru hodiny “ožila“ tajemná hlína ve sklenici ve třídě. Po celou dobu  v ní byly spolu s námi ve výuce žížaly. Možnost ověřit si v praxi některé teoretické poznatky všichni uvítali. Žížaly vrátila následně paní učitelka zpět do přírody.

Mgr. Jarmila Loudová