Archiv pro rubriku: Český jazyk

Lesní skřítci

 

Úryvek v učebnici českého jazyka nás motivoval k napsání popisu fantazijních obyvatel lesa – lesních skřítků. Dali jsme plně prostor naší kreativitě.

Skřítci se liší stavbou těla, vnějším vzhledem i vlastnostmi.  Mají společnou jedinou věc – lesu pomáhají a zajišťují mu ochranu před nevítanými hosty.

Seznamte se s některými z nich prostřednictvím fotografií vybraných slohových prací. Pro lepší představivost je jejich součástí i kresba jednotlivých lesních postav.

                                                                                                          Mgr. Jarmila Loudová

Lesní skřítci 039 Lesní skřítci 038 Lesní skřítci 037 Lesní skřítci 036 Lesní skřítci 035 Lesní skřítci 034 Lesní skřítci 033 Lesní skřítci 032 Lesní skřítci 031 Lesní skřítci 030 Lesní skřítci 029 Lesní skřítci 028 Lesní skřítci 027 Lesní skřítci 026 Lesní skřítci 025 Lesní skřítci 024 Lesní skřítci 023 Lesní skřítci 022 Lesní skřítci 021 Lesní skřítci 020 Lesní skřítci 013 Lesní skřítci 012 Lesní skřítci 011 Lesní skřítci 010 Lesní skřítci 009 Lesní skřítci 008 Lesní skřítci 007 Lesní skřítci 006 Lesní skřítci 005 Lesní skřítci 004 Lesní skřítci 003 Lesní skřítci 002 Lesní skřítci 001

Beseda s ilustrátorkou Markétou Vydrovou, 4.A


Ve čtvrtek 7. března se žáci 3. – 5. ročníků setkali s ilustrátorkou Markétou Vydrovou. Přiblížila dětem své dosavadní ilustrace z knih prostřednictvím krásné prezentace. Přečetla žákům úryvek z její vlastní knihy s názvem Můj skřítek Šalvěj. Odpovídala na dotazy přítomných a všem zájemcům podepsala knihy s jejími ilustracemi.

Paní Vydrová má k naší škole velmi blízký vztah. Nebyla tu v roli hosta poprvé, před několika lety za dětmi přijela spolu s autorem dětských knih Milošem Kratochvílem.

Každé setkání s ní je plné jedinečných chvil. Pro mnohé malé školáky byla beseda s touto spisovatelkou a ilustrátorkou velkou inspirací. Zda jednou někdo půjde v jejích šlépějích, ukáže čas.

                                                                                  Mgr. Jarmila Loudová

 

Návštěva knihovny, 4.A

V úterý 12. března jsme zavítali knihovny. Četba knih, budování vztahu k nim je velmi důležitá. Mnohé děti doma nečtou, což je to patrné na jejich malé slovní zásobě v hodinách slohu.

Paní knihovnice nám připravila krátkou prezentaci. Byla zaměřena na důležité pojmy, které souvisejí s orientací návštěvníků v knihovně, s prací v online katalogu knih.

Žáci se rozdělili do skupin a společně se vydali do jednotlivých oddělení dětské knihovny hledat  v knihách odpovědi na zadané otázky. V připravených pracovních listech se díky jejich píli postupně plnily jednotlivé kolonky. Malí čtenáři vyhledávali knihy podle jména autora, názvu knihy, případně pomocí klíčového slova.  Po splnění všech úkolů odhalili v připravené křížovce  tajenku. Označovala určitý knižní titul. V něm děti hledaly klíč k pokladu.

Díky pomoci paní knihovnice a paní učitelky se dětem podařilo skříňku s pokladem otevřít. Uvnitř byly sladkosti a drobné odznáčky pro malé čtenáře.

Měla jsem z chvil strávených v knihovně velkou radost. Děti si prohloubily schopnost spolupracovat. Rozšířily si čtenářské dovednosti a znalosti o autorech dětské literatury. Naučily se vyhledávat a orientovat se v knihovně. Tyto aktivity významnou měrou přispěly k jejich zájmu  o četbu knih.

Paní knihovnici děkuji za možnost strávit krásné chvíle nad knihami v prostředí knihovny.

Knihy by měly být nedílnou součástí našich životů. Pomáhají nám překonat pocit smutku, samoty. Jsou našimi přáteli v deštivých a chladných dnech. Provází nás doslova na každém kroku. Dokáží nám zprostředkovat únik z běžného světa do říše fantazie. Říká se, že nemilovat knihy, znamená nemilovat moudrost. To je pravda odvěká. Milujme knihy, buďme jejich pozornými a věrnými čtenáři.

                                                                       Za kolektiv žáků 4. A Mgr. Jarmila Loudová

 

Divadlo RADOST rozdává radost, 4. A

Dne 7. února jsme navštívili s žáky 3.-5.. ročníků divadlo Radost v Brně.

Čekalo nás představení s názvem Pipi Dlouhá punčocha. Inscenace nám potvrdila, jak skvělou spisovatelkou byla Astrid Lindgrenová. Ačkoli je příběh knihy většině dětí  důkladně znám z knižní podoby a filmového zpracování, všichni jsme se těšili. Byli jsme velice zvědavi na jeho divadelní pojetí. Napínavé příběhy s Pipi Dlouhou punčochou, plné neobvyklých dobrodružství a radosti, nás zavedly do světa neomezené dětské fantazie a hravosti.  Ocitli jsme se během představení na tradičním jarmarku, ve škole i na tichomořských ostrovech. Hlavní hrdinka zkrotila tygra a zachránila všechny před skutečnými piráty.

Také máte rádi humorné příběhy Pipi Dlouhé punčochy? Pak se vydejte i vy na některou reprízu tohoto představení se svými dětmi, či vnoučaty.

Všechny nečekané příhody se během 90 minut  v rychlém sledu odvíjely před našima očima.

Viděli jsme desítky krásných kostýmů a  efektů, které divadelní scéna umožňuje. Slyšeli jsme rytmickou hudbu.

Celé představení bylo plné vlídného a laskavého humoru. Rozehřálo duši všech dětí i dospělých. Společné chvilky protkané smíchem a veselím zpestřily naše školní prožitky.

Jen neradi jsme se vraceli zpět do reálného světa.

Střípky radosti budou ještě dlouho doznívat v našich srdcích.V příštím roce se do divadla RADOST určitě vrátíme.

Mgr. Jarmila Loudová

 

Moderní pohádky, 4. A

Lidové pohádky provázejí děti od školky. Ve 4. ročníku už všechny bezpečně známe. Zaměřili jsme se v hodinách čtení na rozdíly mezi lidovými a autorskými moderními pohádkami.

Příběhy, které jsme četli, byly plné humoru. Nejvíce se dětem líbila pohádka o neprůstřelném jelenovi a kousavém svetru. Motivovaly nás k vytvoření vlastních příběhů.

V pohádkách je možné cokoli. Žáci se snažili popustit uzdu své fantazii, pobavit pohádkovými příběhy své spolužáky. Zda se jim dařilo, posuďte sami.

                                                                                                Mgr. Jarmila Loudová

Pohádková šachovnice, 4. A

S kýmpak nejsou žerty?

Kdopak  se rád čertí?

Mají rádi špínu prach,

budí v lidech strach.

Pokud jste tipovali, že jsou to čerti, máte pravdu. Zlo v pohádkách doprovázely čarodějnice nebo čertovská stvoření. Děti znají desítky pohádek, kde vystupují, ale už se dnes těchto postav nebojí tolik jako dříve.

O čertech existuje mnoho ustálených rčení. V hodině čtení jsme si přečetli z čítanky netradiční romskou pohádku s názvem Čertí plácek.

Čertovská stvoření vždy přitahovala fantazii lidí. My jsme si pekelníky vyzdobili chodbu. Doprovázely je postavy Mikulášů.

Ve výtvarné výchově jsme si z jejich postaviček utvořili šachovnicová pole. Kreslili jsme tuší. Kresba tuší byla velmi náročná, ale práce se většině dětí podařila.Z jednotlivých výkresů vznikla pohádková šachovnice.

Za odměnu za vynaložené úsilí jsme si v krátké filmové ukázce připomněli také současnou nejoblíbenější českou pohádku ANDĚL PÁNĚ.

Teď už se jen těšíme na oslavu příchodu Mikuláše, kdy bude čertíků a andílků naše město plné. Jakmile se objeví mezi námi, víme, že jsme zase o krůček blíže Vánocům.

Za kolektiv žáků 4.A Mgr. Jarmila Loudová

 

Oslavy v ČR vrcholí, 4. A

Oslavy v ČR vrcholí

Psal se rok 1918, kdy se touha Čechů a Slováků po životě ve společném svrchovaném státě proměnila ve skutečnost. Československo, nová republika na mapě Evropy, vykročilo s nadějemi na cestu dějinami a brzy si získalo uznání a respekt.

Nyní je rok 2018 a od tehdejších událostí uplynulo celé století. Naše rodná země slaví 100 let od vzniku samostatného státu.  Je to krásné, kulaté výročí. I v naší třídě jsme  ho slavili.

Již několik týdnů realizujeme projekt věnovaný naší rodné zemi. Připomněli jsme si zajímavé příběhy, místa, události a osobnosti, které nám naši společnou historii připomínají. Kreslili jsme, psali jsme, propojili jsme naše dovednosti.

Ve čtvrtek 25. října jsme se všichni sladili v barvách vlajky naší vlasti.

Na fotografiích nahlédněte, co se nám podařilo vytvořit.

 

I když je naše země maličká,

je pro nás vzácná jako perlička.

Je jako drahokam,

nádherná ze všech stran.

 

Je to náš domov, naše vlast,

chceme v ní žít a vyrůstat.

Nejenom mít ji rád,

musíš se o ni postarat.

Mgr. Jarmila Loudová

100 let od vzniku samostatné Československé republiky, 4.A

Nastalo významné jubileum  v životě našeho státu  –  uplynulo 100 let od vzniku samostatné Československé republiky. Od počátku roku jsme se zaměřili v rámci učiva všech předmětů k posílení národního cítění u dětí. Je štěstí, když může některý národ žít ve své zemi tak dlouho jako my.

Se žáky jsem průběžně zařazovala do výuky aktivity související s bohatou historií naší země. Připomněli jsme si významné osobnosti našich dějin – prezidenty, malíře, hudební skladatele,  spisovatele, krále i sportovce. Děti si přečetly základní informace o významných osobnostech naší historie. Na základě četby žáci seznámili s osobnostmi své spolužáky. Základní údaje o nich sepsali. Sestavila jsem z nich velký informační plakát.

V hodinách výtvarné výchovy jsme také vzpomínali na náš domov.  Práci jsme si rozdělili – někteří  kreslili významné památky, malý, velký znak a vlajku naší země. Všichni jsme tvořili části našeho národního stromu – lípy srdčité. Během kresby a malby jsme se zaposlouchali do tónů skladeb našich dvou nejvýznamnějších hudebních skladatelů – Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka.Vyhledali jsme si informace o tom, proč je právě lípa srdčitá naším národním stromem. Ve finále jsme z našich listů malovaných různými technikami utvořili národní strom téměř v životní velikosti.

Ve čtení jsme se naučili o Čechách báseň od Josefa Václava Sládka. A musíme mu dát za pravdu, že i když jsme země maličká, jsme krásnou zemí – ryzí jako perlička. Mottem našich aktivit byla tato slova:

Země česká je naše vlast,

v ní chceme žít a vyrůstat.

Snad přispěje každý z nás k rozkvětu naší země. Do dalších 100 let přejeme České republice, aby byl její život založen na principech demokracie, svobody a lidé v ní byli pracovití a ohleduplní.

                                                           Mgr. Jarmila Loudová

 

 

GEOCACHING S TEMATIKOU DNE ZEMĚ, 5. B a 6. C

Geocaching se v letošním roce již podruhé vrátil do výuky. Tentokrát se na přípravě podíleli žáci ze třídy 6. C pod vedením paní učitelky Leony Bubeníkové.

Příjemné zpestření výuky čekalo na děti z 5. B ve středu 18. dubna.

Téměř všichni jsme již byli „ostřílenými borci“. Poprvé jsme si jednoduchou verzi geocachingu vyzkoušeli v únoru u příležitosti oslav SV. VALENTÝNA. Proto jsme věděli, co nás čeká.

Žáci hledali celkem 30 ukrytých zpráv. Byli rozděleni počítačem do 3 družstev. Skupiny tvořilo 8-9 žáků. Nejprve se děti domluvily na strategii a následně se vydaly hledat ukryté texty. Jejich cílovým stanovištěm byla naše kmenová třída.

Zprávy byly tentokrát motivovány blížícími se oslavami DNE ZEMĚ. Byly rozmístěny ve volné přírodě na školním pozemku. Vzdali jsme tak všichni hold naší „matičce Zemi“.

Každá skupina dostala přesné písemné, případně obrázkové instrukce. Směřovaly nás správným směrem. Nahrazovaly navigační systémy GPS.

Venku fotila žáky přímo v akci Mgr. Leona Bubeníková.

Nápaditá hra nám příjemně zpestřila část středečního dopoledne. Skvěle doplnila klasickou výuku, propojila pohyb, vzdělání a sport.

S rozluštěnými texty jsme následně pracovali v hodině českého jazyka.Vítězný tým nalezl z 15 zpráv 14. Tento skvělý úspěch slavily dva týmy. O vítězném družstvu nakonec rozhodl jen rychlejší čas.

Přesto nebylo vítězů a poražených. Všichni jsme zvítězili. Rozvinula se naše schopnost spolupracovat, pozorovat terén a soustředit se.

Děkujeme žákům 6. C a paní učitelce Bubeníkové za přípravu. S radostí jsme se na chvíli opět stali geocachery.

Těšíme se na další geocaching ve školním prostředí. Tentokrát je řada na nás. Pokusíme se oplatit starším spolužákům jejich úsilí a připravit jim také úkoly v terénu.

Pevně věříme, že budeme stejně nápadití a úspěšní jako oni.

                                                                                                Mgr. Jarmila Loudová

 

Novinky ve výuce, 5. B

Neustále inovuji. Je třeba děti k učení motivovat, podpořit jejich kreativitu. Možnosti, jež jsou nyní ve světě k dispozici, lze zařadit do hodin i v našich školách. Průběžně v jednotlivých hodinách využívám mnoho různých programů. Střídáním aktivit se mi lépe daří podnítit zájem žáků o probírané učivo. Každý týden se sama stávám žákyní a kromě tvorby se učím nové technologie ovládat. Udržet krok s dobou není vůbec jednoduché.

Žáci jsou vnímaví a rychle se všem novotám přizpůsobují. Při hrách, které na tabletech a mobilech hrajeme naživo, vzniká často velmi soutěživé klima. Tvoření soutěžních týmů přenechávám raději počítači. Neustále se tak skupinky mění a všichni se učí spolupracovat navzájem.

V našich hrách a tvorbě není důležité zvítězit. Vzdělání jde ruku v ruce s hrou, čímž je skvěle naplňován odkaz „UČITELE NÁRODŮ“ Jana Amose Komenského „ ŠKOLA HROU“.

O atmosféře ve třídě svědčí fotografie pořízené z realizace jednoho ze zadaných úkolů. Žákovské týmy si procvičovaly znalosti názvů jednotlivých částí kostry člověka.

K fotografiím jsem přiřadila i ukázky obrázků slovních mraků. Jsou skvělým důkazem, jak lze získané vědomosti žáků propojit s dovednostmi užívání moderních technologií.

                                                                                    Mgr. Jarmila Loudová