Sci-fi příběhy na dlouhé zimní večery, 5.A

V hodinách čtení jsme četli mnoho příběhů z prostředí fantazijního světa. Na jednom z příběhů Aloise Mikulky z knihy Modrá hvězda jsme se učili prožívat četbu všemi smysly.

Přečtené ukázky pro nás byly inspirací pro vlastní práce. Brzký příchod tmy je jako stvořený pro četbu napínavých příběhů plných fantazie.

Cestujte spolu s námi na křídlech fantazie na vzdálené planety, poznejte blíže naši Zemi v budoucnosti.

Mgr. Jarmila Loudová

Práce žáků: