Archiv autora: Jarmila Loudová

DEN ZEMĚ, 4.A

  1. dubna se slaví v celém světě DEN ZEMĚ. Země je naším domovem. Jsme si vědomi, že po ní  denně chodíme, využíváme její bohatství. Je k nám velmi štědrá, bohužel jí její lásku stejnou měrou neoplácíme. Jsme součástí přírody a DEN ZEMĚ nelze opomenout. Je třeba ho prožít ve volné přírodě.

Svátek Země jsme oslavili s předstihem již 15. dubna, protože v příštím týdnu budeme opět na distanční výuce.

Připravila jsem dětem na pozemku školy stanoviště s hravými úkoly. Ráno bylo velmi chladné, ale pohyb na čerstvém vzduchu nás zahřál.

Žáci spolupracovali ve skupinách. Nejprve si rozlosovali barvy, podle nich vytvořili skupiny. Následně museli objevit 14 karet s otázkami, které propojovaly jejich dosavadní znalosti o přírodě. Jednalo se o otázky z oblasti živočišné i rostlinné říše. Na zvládnutí úkolu měli 45 minut. Užívali jsme si možnosti pohybu na čerstvém vzduchu, výuky mimo prostor třídy.

I to patří do hodin přírodovědy.

Důležité není, zda jsme zvládli všechny úkoly bez chybiček, ale naše plné nasazení a čas, který jsme spolu mohli strávit.

Stejnému tématu jsme se krátce věnovali ve slohové hodině, psali jsme vzkazy pro naši Zemi. Všechny jsou dokladem toho, jak moc pro nás Země znamená.

Na to, abychom byli všímaví vůči svému okolí, není potřeba velkého úsilí. I drobnosti umožní zachovat krásnou a čistou přírodu.

Milá Země, máme tě velmi rádi.

                                                                       Mgr. Jarmila Loudová a žáci 4.A

Usměvaví klauni, 4. A

Udržet si dobrou náladu za každé situace není snadné. V pohádkách nás rozveselovali šaškové. Dnes tuto roli zastávají cirkusoví klauni. Jako symbol dobré nálady jsme si je namalovali, zdobí chodbu před třídou.

Víte, že  existuje dokonce SVĚTOVÝ DEN ÚSMĚVU?  Byl ustanoven na 4. října. Ale my se domníváme, že bychom se měli usmívat stále.

Smějme se, protože úsměv nic nestojí, sami z toho máme lepší náladu a navíc uděláme radost i někomu dalšímu. Úsměv o nás prozradí víc, než si myslíme. Nikdo není tak bohatý, aby se bez něj obešel. A nikdo není tak chudý, aby ho nemohl darovat.

Pod rouškami nyní naše úsměvy vidět nejsou. O naší náladě vypovídají jen naše oči. Přestože jsme všichni velmi vyčerpaní, máme důvod k radosti. Vždyť jsme se opět po několika měsících shledali ve škole.

                                                                          Mgr. Jarmila Loudová

Naše nejstarší minulost v pověstech – LAPBOOKY, 4. A

V hodinách vlastivědy jsme se věnovali nejstarším pověstem. Neskutečné příběhy nám díky animovaným krátkým pověstem, četbě z ČÍTANKY a z knih doslova ožívaly před očima. Udatný Bivoj, moudrá Libuše, Přemysl, Ctirad se Šárkou, Horymír a jeho kůň Šemík  jsou po děti nyní známá jména.

Žáci pracovali následně ve skupinách. Každá skupina dostala jednu z pověstí. Z ní žáci tvořili LAPBOOK – tzv. „knihu do klína“.  Je to kniha ojedinělá, složená z mnoha interaktivních prvků.

Obsahuje otázky, přesmyčky, hádanky, PUZZLE, rébusy a další interaktivní náměty k pověstem. Hotové LAPBOOKY jsou skvělou motivací k učení. Při jejich výrobě se rozvíjí schopnost spolupráce, kritické myšlení, prvky logiky s kreativitou. Žáci vyhledávali a třídili informace, učili se pracovat s textem.

Jak se jim jejich první LAPBOOKY podařily? Posuďte sami.

Mgr. Jarmila Loudová

 

Děti dětem, 4. A

V rámci online hodin žáci pravidelně pracují na různých zadaných problémových úkolech, v nichž rozvíjí svou kreativitu. Jsou neuvěřitelně nápadití. INSERT jejich vlastních slov, vět, informací, matematických úloh a dalších zajímavostí nám dnes a denně pomáhá při vzdělávání.

V hodinách českého  a anglického jazyka často tvoří vlastní slovní přesmyčky, rébusy, hádanky.

Každá práce je originálem,  mnohé o svém autorovi vypovídá. Dokáží se aktivně zapojit téměř všichni žáci. Právě vlastní tvorbu dětí považuji za to nejcennější.

Za kolektiv žáků 4. A Mgr. Jarmila Loudová

Není drak jako drak, 4. A

Tvorba vlastního „dračího příběhu“ nám posloužila  jako motivace pro další výtvarnou aktivitu.   Námět (The Book of Dragons) na nás čekal v březnovém čísle časopisu PLAY. Kromě doplňování slovní zásoby do příběhu v anglickém jazyce a četby si žáci dráčky také nakreslili. Je vidět, že mají velkou fantazii a jsou jim tyto pohádkové bytosti blízké. Někteří draci vypadali nebezpečně, jiní byli roztomilí a působili kamarádsky.

Je to přesně tak,

že není drak jako drak.

                                 Mgr. Jarmila Loudová

Žáci 4. A

PROMĚNY PŘÍRODY – JARO UŽ JE MEZI NÁMI, 4. A

V rámci učiva přírodovědy poznáváme jednotlivé ekosystémy. Důležité je vnímat přírodu nejen prostřednictvím fotografií na obrazovkách při distanční výuce.  Žáci dostali za úkol vydat se do přírody.  Pořizovali desítky fotografií ze svého okolí. Na co se zaměřili? Soustředili svou pozornost na proměny jarní přírody. Do jaké míry se jim to podařilo? Posuďte sami.

Mgr. Jarmila Loudová

Žáci 4. A

Máme rádi pohádky, 4. A

V rámci distanční výuky nejsou opomíjeny ani jednotlivé výchovy. Na svých webových stránkách dětem tvořím zásobníky písní, poslechů, které jim mohou pomoci při odreagování.

Nechybí zde ani stránka, která je motivuje k pohybu.

Nemalou měrou k rozvoji každého dítěte přispívají i výtvarné náměty. Pozornost nyní zaměřuji spíše na jednodušší aktivity, v nichž mohou žáci sdílet s ostatními to, co jim navozuje dobré pocity.  Jsme bohužel hodně limitováni tím, že nám většina materiálů a pomůcek zůstala ve škole. Nejsou důležité detaily, zvolená technika, ale radost, kterou nám kresba a malba poskytuje.

Kdo by neměl rád pohádky! A právě motiv našich oblíbených pohádkových postav jsme použili ke společné práci i  v rámci spolupráce s dětmi ze Sládkovičova. Každý obrázek sdílený na společné virtuální mezinárodní nástěnce potěšil nás všechny i malé slovenské školáky.

Jaké pohádkové postavy mají své pevné místo v srdcích dětí? Nahlédněte na ně prostřednictvím fotografií.                                                                                                                                                        Za kolektiv žáků Mgr. Jarmila Loudová

Kuchařka naší třídy, 4. A

Každý zná přísloví, že láska prochází žaludkem. Není nic jednoduššího než se s odvahou pustit do základů vaření.  Alespoň jednoduché druhy jídel by měl upravit každý z nás. I když mnozí máme pěkně mlsné jazýčky! Při společné přípravě pokrmů se dá doma zažít mnoho jedinečných okamžiků. Pokud se následně u dobrého jídla sejde celá rodina, je to úplná idylka.

V rámci slohu jsme se seznamovali s tvorbou receptů. Učili jsme se, jak by měl vypadat popis pracovního postupu. Každý žák si zvolil nějaké jednoduché jídlo, jež by dokázal sám připravit. Většina žáků nezůstala jen u sestavení receptu, nýbrž doma také vařila, smažila, pekla. Někteří dali přednost teplé kuchyni, jiní aranžovali chutné nepečené dezerty. Většina receptů byla nakonec doprovázena i fotografiemi jejich připravených jídel. Dva žáci celý postup zdokumentovali fotografiemi. K jednomu receptu vznikla samostatná prezentace.

Mnohdy zapomínáme, že jíme také „očima“. Mí čtvrťáci však dbali i na způsob servírování. Řada jídel vypadala jako od profesionálních kuchařů.  Řekli bychom si: „Co je na tom připravit obyčejnou kaši?“  Ovšem záleží i na způsobu jejího podání. Dekorace ve tvaru srdce dodá jednoduchému pokrmu zcela nový rozměr.

O tom, že jsou i menší školáci  velmi šikovní a umí se v kuchyni pěkně otáčet, svědčí fotografie jejich jídel.

Za kolektiv žáků 4. A Mgr. Jarmila Loudová

Lesní skřítci, 4. A

V online hodinách přírodovědy  poznáváme různé ekosystémy, snažíme se více přiblížit a porozumět ostatním tvorům, kteří spolu s námi obývají planetu Zemi.

Propojili jsme tentokrát učivo přírodovědy a českého jazyka. Na chvíli jsme si představili, že les obývají kromě živočichů i skřítkové – ochránci lesa. Každý by měl nějaký důležitý úkol a jiné povahové vlastnosti. V rámci online výuky jsme popustili uzdu fantazii a své lesní skřítky jsme zaslali na bílou tabuli – tzv. WHITEBOARD. Práce žáci  doplnili staženými obrázky  z internetu.

Škoda, že tyto pohádkové bytosti – ochránce v lese v reálném životě neuvidíme. O to více musíme přírodě naslouchat a chránit ji my.

Mgr. Jarmila Loudová a žáci 4. A

ROUŠKY, 4. A

Před rokem jsme znali roušky jen ze zdravotnického prostředí. Dnes jsou nedílnou součástí našeho života. Vyrábějí se z různých materiálů. My jsme se stali  na malou chvíli malými módními návrháři a design této každodenní pomůcky jsme zpestřili nejrůznějšími motivy.

Děti do nich zahrnuly své záliby, oblíbené barvy, vlastenecké cítění, vztah k přírodě.

Která by se vám nejvíce líbila, posuďte sami.

Mgr. Jarmila Loudová a žáci 4. A