Prevence je důležitou součástí výuky – 3. B

Prevence je důležitou součástí výuky

 

V rámci všech úrovní vzdělávání jsou děti preventivně školeny proti vlivům, které by mohly ohrožovat jejich současný i budoucí život. I když je prevence součástí každodenní výuky, z úst učitelů nemá takovou váhu jako slova opravdového policisty. Uniforma a skutečný odznak ochránců zákona je dokladem vážnosti všech věcí, které je třeba dětem pravidelně připomínat.

Na naši školu dochází pravidelně velmi sympatická uniformovaná policistka Mgr. Zdeňka Procházková. Beseduje s dětmi

o základních věcech, které by měly být neustále v jejich povědomí.

Při poslední schůzce, která proběhla v úterý 6. října v rámci výuky, si žáci 3. ročníků pod jejím vedením zopakovali principy chování chodců, cyklistů. Učivo dopravní výchovy ovládlo v posledních dnech i naši výuku v prvouce. Vědomosti, jež jsme si připomněli, i nové poznatky, nám budou prospěšné po celý život. Nerespektovat zásady bezpečnosti nás může stát život.

Aby tato tematika byla alespoň trošku odlehčená, mohli si žáci vyzkoušet, jaké je být spoutaný opravdovými pouty.

Kupodivu se nikdo nebál. Roli „padouchů“ v rukách zákona si chtěli vyzkoušet všichni. Rozhodně mezi námi nepanoval pocit strachu či obav. Všichni se usmívali a nemohli se dočkat, kdy dojdou na řadu. Někteří vytvořili pouty nerozlučné dvojice, jiní se s rolí pachatelů sžili sólově.

Děkujeme Mgr. Zdeňce Procházkové a Policii ČR za pravidelnou osvětu v našich řadách.

Pevně doufám, že si na její slova v případě potřeby vzpomeneme a dokážeme je užít i v praxi.

                                                                        Za žáky 3. B Mgr. Jarmila Loudová