P1080480

Jaro na zahradě – 6.ročník

Hezké jarní počasí nás ve výtvarce vylákalo na školní zahradu.
Celá série prací začala u spirál v antice – povídali jsme si s žáky 6. ročníku o starověkém řeckém umění a ozdobném prvku ve tvaru spirály, který se tehdy hojně používal. Tyto tvary jsme se pokusili najít v přírodě, např. u šnečí ulity nebo u mladých kapradin, a pak je žáci použili jako symbol jarního klíčení a růstu: vytvořili prostorovou kompozici z barevných spirál na černém podkladě.
V tématu růstu a klíčení jsme pokračovali pozorováním rostlin na školní zahradě – žáci zakreslovali právě vyrostlé první traviny a květiny a podle základní kresby vytvářeli grafický list technikou suché jehly.
Do zahrady jsme se vrátili ještě jednou: tentokrát děti měly za úkol zvětšit a zakreslit výřez zahrady při pohledu seshora, který jakoby přibližovaly, tedy zvětšovaly. Výsledkem byla graficky rozčleněná plocha technikou kresby černým centropenem.