P1080172

Proměny portrétu (8.r.)

V osmém ročníku jsme se delší dobu zabývali portrétem – začali jsme detailem: oko zblízka, jakoby pod lupou žáci pozorovali u svých spolužáků a pak kreslili ve zvětšeném měřítku uhlem, barvu duhovce dodali suchým pastelem. Někteří si troufli i na odlesk světla (!).
Druhým úkolem byl portrét souseda v lavici – žáci byli seznámeni se základními pravidly při portrétování a zkusili je prakticky uplatnit. Dodejme, že hlavním úkolem nebylo perfektní zobrazení portrétovaného, ale zachycení jeho charakteristických výrazových znaků.
V další části práce s portrétem jsme se nechali inspirovat uměním filmových maskérů, konkrétně u filmů fantastických a sci-fi (Avatar, Star Trek, Hvězdné války), a zkusili jsme, jak se portrét promění pod filmovou maskou. Původní portrétní studie tužkou byly postupně upravovány a přepracovávány, až vznikly návrhy filmových masek.
Ve fantastických portrétech jsme pokračovali formou koláže – z nejrůznějších částí obrázků (fotografií rostlin či různých věcí) jsme skládali a lepili bizarní podobizny.
Na závěr jsme se zaměřili na hlavu jako objekt a žáci si vyrobili originální pokrývky hlavy – klobouky, helmy či různé roztodivné kreace. Klobouk také musel dobře sedět na hlavě. Nakonec se v něm úspěšní módní tvůrci také vyfotografovali.