DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – reklamní plakáty,5.A


Ve slohových hodinách děti průběžně pracovaly na návrzích plakátů, kterými by pozvaly širokou veřejnost na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na naší škole. Tvořily ve skupinách. Ačkoli jejich plakáty nebyly použity jako oficiální reklama na tuto akci, byly velmi zdařilé. Většina dětí zvládla skvěle skloubit jazykovou a výtvarnou stránku reklamního plakátu.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ je za námi, ještě dnes v nás doznívají zážitky z tohoto dne. Úspěšné návrhy zde byly vystaveny.

                                                                                                                            Mgr. Jarmila Loudová