To jsi ty, to jsem já aneb Portrét v 8. ročníku

V rámci kapitoly z dějin umění – baroka – se žáci 8. ročníku pokusili o portrét podle barokních obrazů, kdy z temných odstínů na pozadí vynořuje se podoba portrétovaného spolužáka. Malbě samozřejmě předcházela příprava – žáci byli seznámeni se základními pravidly portrétování a vytvořili si přípravnou kresbu, přes kterou potom malovali temperou definitivní verzi.
V další hodině pak každý žák tvořil svůj autoportrét, tentokrát však prostřednictvím slov – výpovědí o sobě vepsaných do obrysu své hlavy.