Hrátky s tuší, 4. A

V hodině výtvarné výchovy jsme si nakreslili fantazijní strom. Jeho korunu tvoří místo listů již podruhé lidské ruce. Tentokrát jsme je vyplnili liniemi čar, kreslili jsme tuší.

I naše skutečné dlaně jsou protkány desítkami čar. Vypovídají prý mnohé o našem životě. Většina z nás však nedokázala v našich dlaních najít ani základní čáru života.

Ruce jsme si pozorně prohlédli a vdechli jsme jim jedinečnost naší kresbou. Paní učitelka z nich sestavila korunu stromu ke kmeni, který byl vytvořen stejnou technikou.

Výsledek naší práce zdobí chodbu nedaleko naší třídy. Je naším dalším společným dílem.

Mgr. Jarmila Loudová