Návštěva knihovny, 4.A

V úterý 12. března jsme zavítali knihovny. Četba knih, budování vztahu k nim je velmi důležitá. Mnohé děti doma nečtou, což je to patrné na jejich malé slovní zásobě v hodinách slohu.

Paní knihovnice nám připravila krátkou prezentaci. Byla zaměřena na důležité pojmy, které souvisejí s orientací návštěvníků v knihovně, s prací v online katalogu knih.

Žáci se rozdělili do skupin a společně se vydali do jednotlivých oddělení dětské knihovny hledat  v knihách odpovědi na zadané otázky. V připravených pracovních listech se díky jejich píli postupně plnily jednotlivé kolonky. Malí čtenáři vyhledávali knihy podle jména autora, názvu knihy, případně pomocí klíčového slova.  Po splnění všech úkolů odhalili v připravené křížovce  tajenku. Označovala určitý knižní titul. V něm děti hledaly klíč k pokladu.

Díky pomoci paní knihovnice a paní učitelky se dětem podařilo skříňku s pokladem otevřít. Uvnitř byly sladkosti a drobné odznáčky pro malé čtenáře.

Měla jsem z chvil strávených v knihovně velkou radost. Děti si prohloubily schopnost spolupracovat. Rozšířily si čtenářské dovednosti a znalosti o autorech dětské literatury. Naučily se vyhledávat a orientovat se v knihovně. Tyto aktivity významnou měrou přispěly k jejich zájmu  o četbu knih.

Paní knihovnici děkuji za možnost strávit krásné chvíle nad knihami v prostředí knihovny.

Knihy by měly být nedílnou součástí našich životů. Pomáhají nám překonat pocit smutku, samoty. Jsou našimi přáteli v deštivých a chladných dnech. Provází nás doslova na každém kroku. Dokáží nám zprostředkovat únik z běžného světa do říše fantazie. Říká se, že nemilovat knihy, znamená nemilovat moudrost. To je pravda odvěká. Milujme knihy, buďme jejich pozornými a věrnými čtenáři.

                                                                       Za kolektiv žáků 4. A Mgr. Jarmila Loudová