Poznáváme Austrálii, 5.B

V pondělí 12. 2. bylo pro žáky 5.B plné zážitků. Náš návrat do školních lavic po jarních prázdninách zpestřila návštěva paní Hany Foltin.

Ačkoli pochází z České republiky, větší část života prožila v Austrálii. Několik let žila i na území s názvem Papua New Guinea. Odešla do těchto končin za hlasem svého srdce. I když to pro ni znamenalo mnoho životních změn  a odtržení od zbytku rodiny v Čechách, dokázala zde se svým manželem najít druhý domov.

Kdo nám může lépe vyprávět a podělit se s námi o své prožitky, než člověk, který strávil v dané oblasti desítky let. Setkání s ní navazovalo na probrané učivo o podnebných pásech světa.

V průběhu povídání a diskuse se spoustou dotazů jsme také zhlédli krátké prezentace  o Austrálii, její vlastní fotografie. Společná hodinka uběhla velmi rychle. Pro nás byla inspirací a motivací ke studiu cizích jazyků. Kdo ví, kam život jednou zavede naše kroky.

Paní Haně Foltin chceme srdečně poděkovat za obětavost a ochotu s námi strávit svůj volný čas. Vážíme si toho, že přijala naše pozvání a navštívila naši třídu. Přejeme jí pevné zdraví a mnoho báječných chvil ve své domovině se svými přáteli a blízkými lidmi.

                                                                                                         Mgr.Jarmila Loudová