Jak se nám žije v Ivančicích, 4.B

Pod tímto názvem v letošním roce pořádá výtvarnou a literární soutěž SVČ v Ivančicích. Rozhodli jsme se, že se pokusíme nakreslit obrázky, na nichž zachytíme aktivity, které nám naše město umožňuje.

Děti měly zcela volné ruce. Mohly si zvolit jakékoli výtvarné pomůcky. Jejich kresba a malba mi poskytla výstižný popis trávení jejich volného času. Přiblížila mi oblíbené aktivity  dětí s jejich rodinou.

Většina obrázků byla zasazená do okolí cyklostezky směřující na Oslavany. Když si obrázky pozorně prohlédnete, zjistíte, jak detailně tato místa žáci znají. Pro mě je to radostná zpráva. Sláva! Tráví svůj život aktivně, sportem a pohybem.

Přesto se na některých obrázcích objevilo i malebné historické centrum města, kde se společně často setkáváme nejen při různých slavnostních příležitostech.

Všechny práce vyznívají pozitivně, jsou plné života a radosti. Myslím si, že vystihují, jak dobře se nám v našem malebném městečku žije.

                                                                       Mgr. Jarmila Loudová a žáci  4. B