Po lesních pěšinkách, 4. B


Les je plný krás.

Přináší potěšení pro každého z nás.

V hodinách přírodovědy jsme se na počátku 4. ročníku učili poznávat jednotlivé přírodní ekosystémy. Nejprve jsme našlapovali po lesních pěšinkách. Les v nám poskytoval příjemnou atmosféru, navozoval pocit bezpečí, prostor k odreagování. Poznávali jsme jednotlivá lesní patra, základní zástupce rostlin, hub a živočichů. Snažili jsme se pochopit význam lesa, jeho potřeby, vnímat krásy tohoto prostředí.

Zaposlouchat se do zvuků lesa nám umožnily desítky krásných prezentací, výukových programů.

I v prostoru třídy můžeme díky nim denně slyšet šumění stromů, ťukání datla, kukání kukačky. Z lesního porostu k nám doléhaly zvuky desítek dalších živých tvorů. Snažili jsme se je poznat sluchem, seznámit se s jejich tělesnou stavbou.

Vytvořili jsme si malé encyklopedie s informacemi o základních druzích živočichů, kteří osidlují lesy České republiky. Nasbírali jsme listy opadavých stromů, utvořili jsme si z nich společně jednoduché herbáře.

Toho, co nám les poskytuje, je nepřeberné množství. Malý je však výčet věcí, který mu lidé vracejí.

Jak ho ochraňovat, víme. Jistě se budeme snažit všechny zásady dodržovat.

Naše škola se vrátila k tradici sběru kaštanů. I takto ekosystému lesa pomáháme. Lesní živočichové v zimních měsících přežijí možná právě díky naší pomoci.

S prvními slunečnými dny vyrazíme s chutí do okolních lesů. Snad na našich toulkách uplatníme naše vědomosti a nezabloudíme.

                                                                        Mgr. Jarmila Loudová a žáci 4. B