P1090874

Jako impresionisté … 8.ročník

Ve výtvarné výchově v 8. ročníku jsme se rozhodli, že si vyzkoušíme malbu v plenéru, jako impresionisté, o kterých jsme se učili. Vzali jsme si lehké malířské stojany, podložky s výkresy, štětce, barvy a palety a odebrali se na školní zahradu. A tak jako Claude Monet ve Francii na konci 19. století, i naši žáci malovali pohledy na zahradu.