P1090769

Labyrint pro Mínótaura v 6. ročníku

Inspirováni tajemnou legendou o strašlivém Mínótaurovi, bytosti s lidským tělem a býčí hlavou, a bludištěm, kterým údajné byl palác Knóssos, v němž krétský král Mínós svého nepovedeného nevlastního syna ukrýval, tvořili žáci 6. ročníku systém labyrintu.
Jako antický architekt Daidalos zkusili si žáci nakreslit schéma bludiště, v jehož středu bylo sídlo bájného Mínótaura. Bludiště mělo jen jednu podmínku – muselo mít řešení a jen jedna cesta mohla být správná. Vznikly schématické kresby více nebo méně složitých labyrintů, s nástahami i bez nástrah. Po dokreslení jsme zkoušeli jednotlivá bludiště vyřešit.
V další hodině pak žáci pracovali ve skupinách a konstruovali velký labyrint v prostoru školní zahrady – z pruhů papíru či látky, na hřišti, na trávníku, mezi keři či stromy vznikala bludiště plošná i prostorová, jednoduchá i složitější, každé však bylo originální.