Angličtina hrou, 2. A a 2. B

Angličtina hrou

Pod tímto názvem vedu na naší škole již několik let kroužek anglického jazyka pro žáky 2. ročníků. Scházeli jsme se téměř každý týden od konce září . Výuku po celý rok provázela celoroční soutěž. Žáci sbírali za svou práci v hodinách a za plnění domácích cvičení motivační razítka. Byli to usměvaví hrošíci. Odtud pochází i neoficiální název mého kroužku (ENGLISH WITH HIPPOS – ANGLIČTINA S HROŠÍKY). Není snadné zasednout po skončení výuky znovu do lavice, pozorně poslouchat, vyslovovat správně anglická slova a přitom se seznamovat i s jejich písemnou podobou. Přesto téměř všichni vytrvali, až do poslední hodiny pilně pracovali. Každou lekci provázela interaktivní cvičení, která si k jednotlivým lekcím sestavuji . Umožňují dětem opakovaně pilovat a trénovat všechny aktivity z hodin.

Pro děti jsem k domácímu tréninku učiva připravovala průběžně i elektronický slovník. Mohly si v něm procvičovat správnou výslovnost i psaní slovní zásoby. Pro zpestření jsem žákům do jednotlivých lekcí připravovala i internetové hry. Učili se a přitom si hráli. Tak jsme naplňovali motto: ANGLIČTINA HROU. Sbírali v jednotlivých hrách diamanty za správné a rychlé přiřazení slůvek. Občas měli k dispozici i hru GRAVITY, kde zachraňovali svou znalostí anglických slov Zemi před pády meteoritů. K výuce jsme užívali dva pracovní sešity a sešit s pracovními listy, do kterého jsme sbírali motivační razítka.

Poslední lekce anglického jazyka proběhla 31. května. I když se všichni těšili hlavně na závěrečné vyhodnocení, probíhala i poslední část výuky. Nejúspěšnější v celoroční soutěži byly tyto žákyně:

  1. DVOŘÁČKOVÁ STELLA   (80 hrošíků)
  2. PEPRLOVÁ DENISA   (76 hrošíků)
  3. ŘEHÁKOVÁ ERIKA           (75 hrošíků)
  4. KORSOVÁ SANDRA           (72 hrošíků)

Větší odměny obdrželi žáci, kteří nasbírali alespoň 60 razítek. Ostatní čekala sladká odměna. Vítězství nebylo rozhodující. Každé nově získané slovíčko bude pro děti v jejich životě potřebné. Anglický jazyk je dnes spolu s naším rodným jazykem nezbytnou součástí našich životů.

Přála bych si, aby měli všichni anglický jazyk ve stejné oblibě jako češtinu, stejně jako já. Snad se mi podařilo podnítit jejich zájem o další studium jazyků a budou se jim i nadále věnovat.

Ne nadarmo se říká: „Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem.“

                                                                                         Mgr. Jarmila Loudová