Archiv autora: Blanka Valnohová

Střechy, věže, věžičky… (4.A)

Ve výtvarné výchově si žáci třídy 4.A vyzkoušeli zachytit technikou zmizíková rezerva různé věže, věžičky a střechy budov. Využili svou bohatou fantazii k tomu, aby se žádná budova, střecha ani věž na výkresu neopakovala. Posuďte sami, jak se jim úkol podařilo splnit. Zde je malá ukázka našich prací.

Mgr. Blanka Valnohová

Ohlédnutí za zimou, 4.A

V lednu se žáci třídy 4.A věnovali v hodinách výtvarné výchovy a praktických činností zimním námětům. Temperovými barvami se pokusili zachytit zimní krajinu. Lavírovanou kresbou fixem tvořili vzory na papírových čepicích, jejichž bambule pak dolepili kousky krepového papíru. Zde jsou ukázky jejich práce.

Mgr. Blanka Valnohová

Volby do třídní samosprávy 4.A

V návaznosti na učivo vlastivědy se v pátek 14.10. 2016 ve třídě 4.A uskutečnily Volby do třídní samosprávy. Formou hry si žáci mohli zažít průběh „voleb“, vyzkoušet si role kandidátů na funkci zástupců třídy i role voličů.

Po vysvětlení pojmů demokracie, volby a státní symboly jsme společně připravili třídu k volbám: přední lavice pro kandidáty, zástěnu pro voliče, volební urnu, státní vlajku atd. Zájemci o funkci předsedy a dalších zástupců naší třídy, tzv. kandidáti, zasedli do předních lavic, vylosovali si své pořadové číslo a jeden po druhém pak přednesli ostatním své předem připravené projevy, kterými se snažili získat co nejvíce voličů. Ve svém projevu se každý kandidát představil, vyzdvihl své dobré vlastnosti, zájmy a uvedl důvody, proč by se právě on měl stát předsedou třídy a proč by ho ostatní měli volit. Tento nelehký úkol zvládli všichni čtyři kandidáti perfektně a tím dokázali, že jsou na funkci zástupců třídy připraveni. Bez nich by se naše volby nemohly konat.

Při hlasování byly dodrženy všechny podmínky demokratických voleb: svobodné volby – každý volič se rozmyslel sám za sebe, komu dá svůj hlas, rovné volby – každý volič měl jeden hlas, tajné volby – každý volič vyplnil volební lístek tajně za zástěnou a pak jej před ostatními vhodil do volební urny, přímé volby – žáci volili přímo, ne přes prostředníky.

Po sečtení hlasů byly vyhlášeny výsledky: předsedkyní třídy 4.A se stala Monika Loudová, místopředsedkyní Klára Doležalová a jejich zástupci Viktorka Vítová a Tomáš Mráz. Nově zvolená předsedkyně poděkovala ostatním za důvěru a řekla svou závěrečnou řeč. Na závěr si všichni vyslechli státní hymnu.

Své „první volby“ mají žáci 4.A úspěšně za sebou. Mohli si tak vyzkoušet, co je v budoucnu čeká. Věřím, že z nich vyrostou zodpovědní občané, kterým není lhostejný osud naší vlasti.

Všem jmenovaným zástupcům třídy patří velká pochvala za odvahu a přípravu svého proslovu. Svůj první úkol zvládli skvěle. Doufám, že mi budou oporou a těším se na spolupráci s nimi.

Mgr. Blanka Valnohová

Podzimní listy, 4.A

V říjnu si žáci 4.A vyzkoušeli ve výtvarné výchově namalovat podzimní listy trochu netradičně. Na obrys listu a další linie využili voskový pastel a jednotlivé plochy vymalovali teplými odstíny vodových barev. Vznikly tak zajímavé práce. Zde jsou na ukázku některé z nich.

Mgr. Blanka Valnohová

Zátiší s ovocem, 4.A

V hodině praktických činností si žáci třídy 4.A vytvořili obrazy zátiší s ovocem. Využili k němu kousků krepového papíru, které smotali do kuliček a nalepili na výkres. Díky tomu vytvořili plastický trojrozměrný obraz. Nezapomněli dolepit i barevný rámeček. Tady jsou ukázky některých prací.

Mgr. Blanka Valnohová

Ruce, 4.A

I letos se ve třídě 4.A snažíme vytvořit příjemné a přátelské klima. Jelikož nám záleží na udržování kamarádských vztahů mezi sebou a pěstování zdravého sebevědomí, vytvořili jsme si letos z papíru „své ruce“, které nám teď zdobí třídu. Na pravou ruku si každý sám napsal své dobré vlastnosti a dovednosti a na ruku levou pak psali jeho kladné hodnocení spolužáci.

Tato činnost byla opět doprovázena příjemně uvolněnou atmosférou. I tentokrát se děti do práce vrhly s nadšením. Nejkrásnější byly závěrečné údivy dětí při čtení pěkných slov od svých kamarádů. Velmi pěkně se nám podařilo včlenit do této činnosti i nové spolužáky.

Snad se nám podaří udržet si pěkné vztahy ve třídě bez vážných konfliktů mezi sebou i nadále…

Za kolektiv žáků Mgr. Blanka Valnohová

Můj erb, 4.A

V hodinách výtvarné výchovy si žáci 4.A vytvořili v návaznosti na učivo vlastivědy svoje erby. Své jméno zapsali různými styly písma a znakem měly být jejich zájmy nebo vlastnosti. Využili kombinaci technik: kresba fixem a malba suchými pastely. Erby nám teď zdobí naši třídu. Tady jsou některé z nich.

Mgr. Blanka Valnohová

Dopravní výchova ve 4.A

Ve čtvrtek 15.9. 2016 absolvovala třída 4.A dopravní výchovu na hřišti u ZŠ v Oslavanech. Krásné slunečné počasí nám přálo a cesta autobusem tam i zpět proběhla bez problémů. V Oslavanech se nás ujala instruktorka, paní Sablová, která s námi prošla celé dopravní hřiště. Společně jsme si vysvětlili jednotlivé dopravní značky i barvy na semaforech a ukázali si jednotlivé dopravní situace na křižovatkách, kruhovém objezdu, u železničního přejezdu a na zúžené vozovce. V učebně jsme si ještě vše zopakovali teoreticky, popsali výbavu cyklisty i jeho kola a pak nás už čekaly praktické jízdy na kolech na dopravním hřišti a jízdy zručnosti. Nebylo vůbec jednoduché všechno si správně uhlídat, ale všichni žáci se snažili a zvládli jízdy bez úrazu. Věřím, že do příštího setkání v Oslavanech drobné nedostatky dotrénujeme, aby všichni žáci mohli získat svůj „řidičský průkaz na řízení kola“.

Děkujeme oběma instruktorkám za trpělivost a těšíme se na naše jarní setkání na dopravním hřišti.

Za žáky 4.A Mgr. Blanka Valnohová

Zážitky z prázdnin žáků 4.A

Své zážitky z prázdnin zachytili žáci 4.A ve výtvarné výchově na úzký pruh výkresu v podobě „fotografického filmu“. Kombinovali kresbu tuší s progressami. Některým se podařilo skvěle zachytit postavu v pohybu. Zde jsou některé z jejich prací.

 

Mgr. Blanka Valnohová

Projekt Ivančice – místo, kde žijeme

Město Ivančice je pro žáky 3.A hlavně místem, kde žijí. Pro mnohé z nás však navždy zůstane i rodným městem. Krásy tohoto, kdysi královského, města jsme poznávali v hodinách prvouky. Na vycházce jsme si ukázali nejznámější místa a památky Ivančic. Z rozhledny A. Muchy na Réně jsme pak měli celé město jako na dlani. Kromě toho jsme se dozvěděli také něco o nejvýznamnějších osobnostech spjatých s tímto malým městem. V hodinách praktických činností jsme se pokusili vyrobit z krabiček malé napodobeniny některých ivančických budov. Vyvodili jsme rozdíly mezi městem a vesnicí a v hodinách výtvarné výchovy jsme ve skupinách vytvořili jejich obrazy. Naši cestu za poznáním, společnou i samostatnou práci, ale i výsledky našeho snažení si můžete prohlédnout ve fotogalerii.