Lidské tělo 3.A,B

V hodinách prvouky a výtvarné výchovy jsme se s dětmi zaměřili na zdravou výživu, zdravé potraviny a zdravý životní styl. Každá třída se s tímto tématem vypořádala po svém.

Žáci 3.A si donesli encyklopedie o lidském těle, z kterých zjišťovali ve skupinách zajímavé informace o jednotlivých orgánech, které pak zapsali na připravený formulář, některé skupiny stihly za danou dobu vytvořit i krásné obrázky. Následovala prezentace všech zjištěných údajů ostatním skupinám. Pro lepší pochopení funkce srdce jsme si pustili kapitolu ze seriálu Byl jednou jeden život.

Žáci 3.B si rozdělili potraviny podle skupin podle obsahu výživných látek. Vytvořili model lidského těla, do kterého vlepili místo orgánů potraviny, které těmto orgánům prospívají. Na konci projektu si žáci vyzkoušeli reflexní masáž chodidla.