Třeťáci v Moravském krasu

V pátek 5.června jsme byli na výletě v Moravském krasu. Byli jsme v Kateřinské a Punkevní jeskyni. V Kateřinské jeskyni byla výborná průvodkyně, která nás vyděsila pověstí o zatoulané pasačce ovcí Kateřině. Krápníková výzdoba byla pohádková, jeden krápník byl dokonce ve tvaru čarodějnice.
Punkevní jeskyní jsme propluli na lodičkách a nakonec jsme se dostali lanovkou na horní můstek propasti Macocha, odkud jsme vycházeli. Výlet se nám vydařil a moc jsme si to užili.

Kateřina Hanzlová, 3.A

V pátek 5.června jsme jeli na výlet do Moravského krasu. Vystoupili jsme z autobusu a šli jsme se podívat na propast Macocha, ušli jsme pak kus cesty lesem ke Kateřinské jeskyni, kde nám paní průvodkyně ukázala pódium a pustila nám písničku, abychom slyšeli, jak to tam duní. Pak jsme šli do menší místnosti plné krápníků, na jeden z nich jsme si mohli sáhnout a měl by nám splnit přání. Nejlepší bylo, když nám paní průvodkyně nečekaně zhasla světla, abychom si vyzkoušeli, jaká je v jeskyni tma. Naše cesta dále mířila ke Skalnímu mlýnu a tam jsme si dali na hodinu rozchod. Poté jsme se sešli a odjeli vláčkem k Punkevní jeskyni. Paní průvodkyně nás provedla mezi krápníky a dovedla nás až na dno propasti Macocha, kousek odsud byl přístav s loděmi, do kterých jsme nasedli a pan průvodce nás provezl po ponorné říčce Punkvě. Cestou jsme měli jednu zastávku na souši v Masarykově dómu, pak jsme nasedli zpět do loďky a jeli dál až do přístavu. Na plavbě byla zajímavá „zatáčka smrti“. Nakonec jsme šli k lanovce, která nás svezla nahoru k našemu autobusu. Byl to moc nádherný výlet.

Matouš Drozd, 3.A

V pátek 5.června jsme jeli na školní výlet, jeli jsme moderním autobusem. Když jsme vystoupili z autobusu, šli jsme se podívat do propasti Macochy. Potom jsme šli dlouhou cestou ke Kateřinské jeskyni, kde jsme měli hodnou průvodkyni. Po prohlídce jsme šli na Skalní mlýn, tam jsme si mohli koupit suvenýr. Líbila se mi cesta vláčkem na silnici, potom jsme šli kousek k Punkevní jeskyni. Prohlídka byla zajímavá, jeli jsme na lodičkách. Ještě jsme šli na lanovku a potom zpět k autobusu a domů. Výlet se mi moc líbil.

Vítek Ďatko, 3.A