Hrátky se sirkami

V pracovních činnostech žáci 3.ročníků vytvořili zajímavé obrazce či nápisy ze sirek, které lepili na barevné papíry. Jestlipak poznáte, co je na obrázku?