Zvířátka z papírových talířků

ZVÍŘÁTKA Z PAPÍROVÝCH TALÍŘKŮ

V pracovních činnostech si děti s paní učitelkou Jakešovou vyrobily různá zvířátka z papírových talířků. Děti pracovaly ve dvojicích . Při rozhodování, jaké zvířátko budou vyrábět, hrála roli oblíbenost zvířátka.