HAPPY ENGLISH , 4. a 5. ročníky

HAPPY ENGLISH

 

V úterý 12. května proběhla na naší škole soutěž v anglickém jazyce. Své jazykové znalosti si v ní každoročně prověřují žáci4. a 5. ročníků.

Krásné počasí nás příznivě naladilo. Nejprve si soutěžící vylosovali témata, o kterých souvisle povídali. Žáci 4. ročníků byli v soutěži „nováčci“, ale byli velmi odvážní, podali skvělé výkony.

Na úvod se všichni představili porotě a divákům. Po krátkém souvislém vypravování položila jedna z porotkyň doplňkovou otázku, aby prověřila, jak dokáží žáci reagovat. Nakonec žáci četlikrátký nepřipravený text, v němž nás přesvědčili o správné výslovnosti, následně reagovali na doplňkové otázky.

Anglický jazyk je dnes nezbytnou součástí základního vzdělání žáků, uspět chtěl každý ze soutěžících. Velkou motivací pro děti byly nejen odměny, ale i potlesk publika a slovní ocenění poroty.

Žáci 4. ročníků soutěžili jako první. Po vyhodnocení jejich kategorie usedli do lavice zkoušených žáci 5. ročníků.

Porotu tvořily paní učitelky, které učí na 1.stupni anglický jazyk – Jitka Jakešová, Mgr.Loudová a Mgr. Procházková.

Kdo se stal vítězem v jednotlivých kategoriích?

 

Umístění soutěžících:

 Kategorie 4. ročníků:                                        

 

  1. místo                    Vojtěch  Eibel, 4. A        
  2. místo                    Ondřej    Gotvvald, 4. B
  3. místo                    Martin    Hlaváč, 4. A           
  4. místo                    Helena    Madoyanová, 4. B

 

Kategorie 5. ročníků:

 

         1. místo            Vojtěch  Drozd, 5. A

         2. místo           Eliška      Krajčí, 5. B

         3. místo          Vojtěch    Adamovský, 5. A   

         4. místo         Ondřej      Chotaš, 5. A      

Vyhráli však i ti, kteří neobsadili první místa. Porazili trému, obavy z neúspěchu a ostych. Osvojenou slovní zásobu jistě brzy zužitkují při pobytu v zahraničí v době letních dovolených.

Ještě jednou blahopřejeme všem soutěžícím. Poděkování patří rovněž porotě, bez níž by se nemohly podobné soutěže konat.

                                    Za organizátorky soutěže a soutěžící Mgr. Jarmila Loudová

DSCF9385 DSCF9386 DSCF9387 DSCF9388 DSCF9389 DSCF9391 DSCF9392 DSCF9393 DSCF9394 DSCF9395 DSCF9396 DSCF9397 DSCF9398 DSCF9399 DSCF9400 DSCF9401 DSCF9402 DSCF9403 DSCF9404 DSCF9405 DSCF9407 DSCF9408 DSCF9409 DSCF9410 DSCF9411 DSCF9412 DSCF9413 DSCF9414 DSCF9415 DSCF9417 DSCF9418 DSCF9419 DSCF9420 DSCF9422 DSCF9423 DSCF9424 DSCF9427 DSCF9428