Návrat do družiny

Návrat do družiny byl pomalý a opatrný. Do oddělení Lvíčat zavítala třída 1. B. Z nařízených důvodů jsme zůstali v kmenové třídě. Nic nám ale nebránilo v hraní a tvoření. Byla to pro prvňáčky určitě příjemná změna.

Po dalším uvolnění, kdy se do školy vrátily děti z celého 1. stupně, se vrátili i třeťáčci do družiny. Byli jsme rádi, že se opět vidíme. Nazdobili jsme si nástěnky a vytvořili vánoční atmosféru. Dokonce k nám zavítal i Ježíšek s dárečky. Ukončili jsme tak konec roku s přáním, abychom se zase brzy ve zdraví potkali.

Všem přejeme do nového roku hlavně zdraví a úsměv na rtech.

Za oddělení Lvíčat děti z 1. B,

3. A, 3. B s p. v. Sýkorovou

Foto: P. Sýkorová