Zátiší v 8.ročníku

Inspirováni barokními obrazy a soustředěni na harmonii světla a stínu tvořili žáci 8. ročníku ve výtvarné výchově malby s podobným tématem – pastelem znázornili malé zátiší s dýněmi a zkoušeli zachytit trojrozměrnost objektu pomocí stínování a užívání sytých a méně sytých barev.
V další hodině jsme vyzkoušeli monochromatickou malbou zobrazit různě tvarované nádoby.