Vánoční světýlka 5.A

Advent je doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti.

Lidé si zdobí své příbytky jmelím, větvičkami, svíčkami, Bez ohledu na to, jak silná je tma, světlo jedné malé svíčky ji dobývá. Lidé všech vyznání a všech společenských vrstev se odpradávna setkávali při svitu svíček, aby se modlili, truchlili, nebo oslavovali.

Pojďme si společně sednout, zapálit svíci a radovat se ze společných chvil.  žáci 5.A