Labyrinty, 4. A

V učivu českého jazyka jsme v rámci distanční výuky hodně opakovali. Prohlubovali jsme také naše znalosti – např. pravopis vyjmenovaných slov. Nacházeli jsme další slova, která pro nás z hlediska pravopisu byla a jsou obtížná. Vysvětlovali jsme si důkladně jejich významy.

Narazili jsme takto i na slovo LABYRINT. Vysvětlili jsme si široký význam tohoto slova. Krétský labyrint patřil neodmyslitelně do řecké mytologie k postavě krétského krále Mínóa.

Pro děti však bylo nejsnazší toto slovo uchopit jako bludiště. Snažily se vytvořit vlastní  labyrinty pro své spolužáky. Někteří žáci spletitý systém chodeb přesně rýsovali, jiní kreslili spleť čar ve zcela odlišných tvarech. Mnohá bludiště odrážela reálný život – např. nás směřovala na nákup do TESCA, jiný labyrint měl  zcela symbolický charakter.  Do dalších bludišť se promítaly zájmy autorů – např. záliba ve hře MINECRAFT. Mnohé z nich přenesly děti i do předškolních let. Tyto práce by mohly sloužit dětem k výukovým účelům v nižších ročnících.

Už nyní se těšíme, až budeme moci ve spletitém systému chodeb bloudit v přímé výuce. Nahlédněte na fotografie některých z nich.

Mgr. Jarmila Loudová za kolektiv žáků 4. A