Leporelo z lesa 4. B

Znáte ta super dětská leporela, kde se pod otevíracími okýnky objevují další a další informace, obrázky a zajímavosti? Častokrát to nejsou jen knížky pro malé děti, ale své poučení si v ních nejdou i starší děti i dospělí. Vždyť koho by nelákalo nakouknout na to, co je schované.

My jsme se učili o lese a ve skupinách jsme takováto velkoplošná leporela vytvořili. Ve skupině jsme si rozdělili živočichy a rostliny, o kterých budeme něco zjišťovat. Snažili jsme se mít zástupce od savců, ptáků, hmyzu, dřevin i bylin i dalších skupin. Z různých encyklopedií, internetu a knih o zvířatech jsme vyhledávali co nejvíce zajímavostí, které jsme doplnili obrázkem organismu. Každý si takto připravil alespoň 3 oboustranné karty.

Ve výtvarné výchově jsme pracovali na plakátu lesa, do kterého jsme potom naše kartičky nalepili podle toho, do kterého lesního patra organismus patří.

Na závěr jsme své plakáty s leporelovými okýnky ukázali spolužákům. Moc se nám to vydařilo, všichni se zapojili a jistě si toho o lese i hodně pamatujeme.