Hlaholice 4.A

Hlaholici vytvořil Konstantin ze Soluně (svatý Cyril) kolem 862–863. Podnětem k tomu mu byla jeho mise na Moravu (žádost moravského vládce Rastislava u východořímského císaře Michala III.) a nutnost vytvořit písmo pro přijatelný zápis slovanštiny, do níž bylo třeba překládat bohoslužebné i jiné texty. Hlaholice měla původně 41 znaků. Zkusili jsme napsat jména členů rodiny a podepsat se. Pokusíte je vyluštit?

Výsledek obrázku pro hlaholice písmo

Dnes píšeme  latinkou a na psaní používáme pera, tornáda, tužky a propisky. Dříve tomu tak nebylo, písmena se vyrývala “ stilem“ do medové tabulky nebo psali brkem na pergamen.

Co bylo lepší? Vyzkoušejte a posuďte sami.                         Příjemnou zábavu přejí žáci 4.A

IMG_20191025_122659_HDR IMG_20191025_122715_HDR IMG_20191025_122751_HDR IMG_20191025_122758_HDR IMG_20191025_122830_HDR IMG_20191025_122836_HDR IMG_20191025_122842_HDR IMG_20191025_122854_HDR IMG_20191025_122926_HDR IMG_20191025_122932_HDR IMG_20191025_122939_HDR IMG_20191025_122945_HDR IMG_20191025_140753_HDR IMG_20191025_140805_HDR IMG_20191025_140814_HDR IMG_20191025_140821_HDR IMG_20191025_140827_HDR IMG_20191025_140834_HDR IMG_20191025_140839_HDR IMG_20191025_140847_HDR IMG_20191025_140853_HDR IMG_20191025_140859_HDR IMG_20191025_140906_HDR IMG_20191025_140914_HDR IMG_20191025_140924_HDR IMG_20191025_140930_HDR IMG_20191025_140938_HDR IMG_20191025_140945_HDR