Opět v ZOO, opět super

Letos v říjnu jsme se třídy 4. A a 4. B opět vypravily do ZOO v Brně, kde pro nás jedna maminka pracující v ZOO každým rokem připravuje skvělý, zábavný a poučný výukový program vztahující se k učivu prvouky nebo přírodovědy. Jezdmíme sem již od první třídy a vždy je to super.

Letos jsme prošli Beringovou úžinou a spatřili jsme medvědy, vlky, soby, orli,… Ke všem zvířatům se při procházení kolem výběhů dozvídáme mnoho zajímavého.

Mědvěda jsme dokonce krmili. Zamýšleli jsme se nad tím, proč některá zvířata v přírodě vymírají, jaký dopad má naše chování na přírodu a jak je můžeme zlepšit, jak pomáhají přírodě zoologické zahrady.

Na zpáteční cestě jsme krmili červíky surikaty, což nás vždy velmi baví.

Na závěr jsme ve výukové učebně vyplňovali pracovní listy a shlédli video.

Moc se nám to líbilo a děkujeme.