Stromový kalendář 4.A

Stromy, respektive rostliny, hrají v našich životech nemalou roli. Přestože jejich význam často podceňujeme, ovlivňují nás možná víc, než jsme si ochotni přiznat. Věděli jste například, že každému člověku je krom slunečního znamení přiřazen také konkrétní strom či keř?

Podle data narození jsme si vyhledali svůj strom v kelském stromovém kalendáři, přečetli si o sobě zajímavosti a pak ho nakreslili.Uhodnete jejich názvy?