Linie a tvar v prostoru – 8. ročník

Že linie nemusí být jen čárou na papíře, o tom se přesvědčili žáci 8. ročníku v hodině výtvarky: jejich úkolem bylo vytvořit z ruliček z novinového papíru jejich ohýbáním a proprojováním tvary – objekty a umístit je v prostoru chodeb naší školy. Museli tak pracovat i s prostorem a kompozicí, objekt v prostoru pak mohl představovat ledasco: zvláštní předměty, krystaly, módní doplňky či podivné bytosti.