Komiks podle Matyáše Bernarda Brauna ve výtvarce 8. ročníku

Barokní sochy Ctnosti a neřesti na zámku Kuks, jejichž autorem je český sochař Matyáš Bernard Braun, se staly inspirací pro další výtvarný úkol na téma Baroko. Ctnosti a neřesti neboli dobré a špatné vlastnosti zobrazili žáci formou krátkého komiksového příběhu, čímž posunuli barokní téma do dnešní doby. Na téma vybrané vlastnosti vymysleli jednoduchý příběh a vytvořili jeden komiksový pás o třech okénkách, tzv. strip. A tak „zkamenělí herci“ překlenuli několik staletí a stali se současnými hrdiny.